Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
BESONDERHEDE VAN TIENER
PERSOONLIKE BESONDERHEDE (Vader)
Huwelikstatus
PERSOONLIKE BESONDERHEDE (Moeder)
Huwelikstatus (copy)
Lidmaatskap
Is julle lidmate van ons Gemeente
Lidmaatskap 2
Indien nie, wil julle gekontak word met inligting en lidmate word?
TOESTEMMING
Merk asseblief elke item waarvoor u toestemming gee duidelik. Ek, ouer/voog van die bogenoemde tiener, gee hiermee toestemming dat:
Ouer toetsteming (2)
My tiener se inligting gestoor mag word op die Lux Mundi databasis.
Ouer toetsteming (3)
Ons gekontak mag word deur LIGWEG.
Ouer toetsteming (4)
My tiener op 'n Whatsapp-groep van hulle kleingroep gelaai mag word saam met die Crewgroepleier.
Ouer toetsteming (5)
Ons op 'n Whatsapp-groep van ons tiener se kleingroep gelaai mag word, waar die Crewgroepleier met u kommunikeer.
Ouer toetsteming (6)
Foto's van Lux Mundi bedieninge (wat dalk my tiener op het) gebruik mag word op sosiale media asook die webtuiste.
VOORKEURMETODE van kommunikasie:
Om u tiener effektief te kan bedien, is dit belangrik dat ons u en hulle kan kontak. Volgens die POPI wet, het ons u toestemming nodig om kontakinligting te mag stoor en u of u tiener te mag kontak. Ons stuur boodskappe met inligting oor die naweek se reëlings en aktiwiteite wat u en u tiener raak. Baie dankie dat u die tyd geneem het om die vorm te voltooi!