WELKOM BY LUX MUNDI

Waar Geloof Lewe Word
Kontak ons

Lux Mundi e-Dienste

Die skakels na ons e-dienste sal reeds Saterdagoggend lewendig wees.

Die eredienste het ook weer hervat op die terrein en besprekings is nie nodig nie.

Lux Mundi en al sy bedieninge is terug in die geboue!!

As jy nuut is, kan jy ons vind by 685 Floris Straat in Garsfontein. Net agter Atterburry Value Mart.

Geen bespreking is nodig nie. Voltooi asb. wel ‘n Covid-vraelysie op jou foon om tyd te spaar. Alternatiewelik sal daar ook harde kopieë wees. Kom betyds dat jy al die admin kan voltooi en dat ons 09:00 kan begin.

Oggenddiens- 9:00

Dissipelland-9:00 (Kwartaal)

Aanddiens-18:00 (Kwartaal)

Jy is ook welkom om die kerkkantoor te kontak by 0129988801

Sien julle Sondag

Lux Mundi is ’n kerk . . .

Waar geloof lewe word
Waar die Bybel ons lewens rig
Waar ons kreatief nuut dink in nuwe omstandighede
Waar ons geleenthede skep vir deelname aan die Koninkryk
Waar ons die gemeenskap dien en aan mense Hoop gee
Waar alle generasies belangrik is en kan tuiskom
Waar alle mense met oop harte verwelkom word

Ons sal sover moontlik lidmate tegemoet kom met Nood, Begrafnisse en Huwelike en julle kan die leraar van julle keuse direk kontak in hierdie verband.

Johan Taute – 083 608 4111 jtaute@luxmundi.org.za

Frikkie Coetzee – 083 222 6017 fcoetzee@luxmundi.org.za

Rayline Coetzee – 082 924 6401

DANKOFFERS

Onthou asseblief om in hierdie noodtoestand jou dankoffer te gee. Gebruik die verwysing: Dankoffer.
Bankbesonderhede: Lux Mundi Gemeente | ABSA Menlynpark Reknr: 2310 590 544 | Takkode: 335 645