WELKOM BY LUX MUNDI

Waar Geloof Lewe Word Kontak ons

Lux Mundi in die tyd van CoVid-19

Lux Mundi e-Dienste

Gemeentesentrum

e-Dienste

Novel e-Diens

Beste Lux Mundi-vriende,

Hier is 2021 se Jaarprogram!

Die Jaarprogram wil ons inspireer om 2021 nuut te begin en Jesus met vars en nuwe energie (asem) te volg en ander saam te nooi.

Weens die konstante verandering aan die skool kwartale, gaan die Jaarprogram net Digitaal beskikbaar wees tot verdere kennisgewing.

Glo dit sal vir julle tot seën wees!

Baie groete
Kommunikasiespan.

WEENS DIE NUWE VLAK 3 INPERKING SAL ALLE DIENSTE

SATERDAE OP YOUTUBE LEWENDIG GEMAAK WORD.

Ons sal sover moontlik lidmate tegemoet kom met Nood, Begrafnisse en Huwelike en julle kan die leraar van julle keuse direk kontak in hierdie verband.

Dr. Johan Taute – 083-608-4111 jtaute@luxmundi.org.za

Dr. Sebastiaan van Dyk – 079-499-8790 svandyk@luxmundi.org.za

Ds. Frikkie Coetzee – 083-222-6017 fcoetzee@luxmundi.org.za

Kry alles wat jy nodig het in die tyd hier…

DANKOFFERS

Onthou asseblief om in hierdie noodtoestand jou dankoffer te gee. Gebruik die verwysing: Dankoffer.
Bankbesonderhede: Lux Mundi Gemeente | ABSA Menlynpark Reknr: 2310 590 544 | Takkode: 335 645

Al ons digitale kanale en kommunikasie

LUX MUNDI GEWONE INLIGTING

Lux Mundi is ’n kerk . . .

Waar geloof lewe word
Waar die Bybel ons lewens rig
Waar ons kreatief nuut dink in nuwe omstandighede
Waar ons geleenthede skep vir deelname aan die Koninkryk
Waar ons die gemeenskap dien en aan mense Hoop gee
Waar alle generasies belangrik is en kan tuiskom
Waar alle mense met oop harte verwelkom word

Is jy ‘n besoeker?

Baie welkom aan alle besoekers. Gaan kry gerus ‘n welkom paket by die info toonbank op sondae

Het jy kinders?

Raak deel van Dissipelland op sondae

Is jy Nuut by die Lux Mundi Familie?

Baie welkom by ons familie. Ons hoop julle is sommer dadelik tuis. Jy kan die lidmaatskapvorm hier invul.

Weeklikse Nuusbrief

Kry al ons vorige nuusbriewe hier.

Om aan te teken, gaan na die onderkant van die blad.

Dienste

Erediens 9:00

Novel (alternatiewe-diens) 9:00 

Dissippelland 9:00

Gallery 17:30

Crew (Gr 7-11) & Community (Matriek en ouer) 18:45

Geen Crew en Community gedurende eksamen en vakansietye

Creation . Redemption . Restoration .

Raak betrokke by ons Preke

Luister na e-PrekeKwartaal 1 e-preke

Waar pas jy in

Verskeie maniere om betrokke te raak

e-Preke

Doop

Kontak

Bid

Groeigroepe

Uitreike

Bedien

Gee

Bedieninge

Raak betrokke

Moet niks mis nie

Laai ons 2021 Jaarprogam hier af

Weens CoVid-19 en die verandering aan skoolkwartale kan die kalender verander deur die jaar.

Dienste

Diens Tye elke Sondag

 9:00 – Erediens

9:00 – Novel: Alternatiewe diens (Bosaal)

9:00 – Dissippelland

17:30 – Gallery

18:45 – Crew (Gr7-11) & Community (Gr 12+) GEEN gedurende eksamen en vakansietye

Dominees

Personeel

Sondagskool

Ons sondagskool is opgedeel in verskeie katogorië:

Dissipelland (9:00) – Gr 1-6
Grew-groepe (9:00) – Gr 7
(18:45) – Gr8 -11

Vir meer inligting kontak Claudie by jeug@luxmundi.org.za