WELKOM BY LUX MUNDI

Waar Geloof Lewe Word
Kontak ons

Lux Mundi e-Dienste

Die skakels na ons e-dienste sal reeds Saterdagoggend lewendig wees.

Let daar op dat al Lux Mundi se bediening en dienste digitaal is, daar is ook eredienste op die terrein wat bespreek kan word deur die Whatsapp groepe.

Lux Mundi Worshipaand

Lux Mundi is ’n kerk . . .

Waar geloof lewe word
Waar die Bybel ons lewens rig
Waar ons kreatief nuut dink in nuwe omstandighede
Waar ons geleenthede skep vir deelname aan die Koninkryk
Waar ons die gemeenskap dien en aan mense Hoop gee
Waar alle generasies belangrik is en kan tuiskom
Waar alle mense met oop harte verwelkom word

Ons sal sover moontlik lidmate tegemoet kom met Nood, Begrafnisse en Huwelike en julle kan die leraar van julle keuse direk kontak in hierdie verband.

Johan Taute – 083 608 4111 jtaute@luxmundi.org.za

Frikkie Coetzee – 083 222 017 fcoetzee@luxmundi.org.za

Rayline Coetzee – 082 924 6401

Jeandré Slabbert – 082 370 7518

DANKOFFERS

Onthou asseblief om in hierdie noodtoestand jou dankoffer te gee. Gebruik die verwysing: Dankoffer.
Bankbesonderhede: Lux Mundi Gemeente | ABSA Menlynpark Reknr: 2310 590 544 | Takkode: 335 645