Ons familie

INKOMBEDIENING - GASVRYHEIDSBEDIENING

Ons wil alle mense met gasvrye liefde hartlik verwelkom en laat tuiskom in Lux Mundi-familie en hulle begelei om saam Koning Jesus te volg. Raak betrokke by een van ons gasvryheidspanne wat by eredienste en ander geleenthede mense verwelkom by die gemeente.

Gasvryheidspanne: Verwelkom by eredienste, nuwe lidmaat toonbank, tee en koffiebediening by die kombuis.

Kontakpersoon:

Bedieningsleier: Stephanie Engelbrecht – moller.stephanie@gmail.com Bedieningskoördineerder: vakant

Leraar: Frikkie Coetzee – fcoetzee@luxmundi.org.za; S: 083 222 6017

GROEIGROEGBEDIENING

Ons beleef die wonder van familieswees in kleingroepe deur die Gees se werk in die gemeenskap van die gelowiges. Ons inspireer, help, en leer mekaar wat dit beteken om Koning Jesus te volg in ons daaglikse lewe. Meld aan dat ons jou plaas by ‘n kleingroep van jou keuse. Skakel ook in by ons dissipelskool waar ons in grootgroep en kleingroep-formaat mense begelei op die avontuur om Jesus te volg as deel van ‘n geloofsfamilie.

Kontakpersoon:
Bedieningsleier: Coenraad de Jongh – Coenrad.DeJongh@santam.co.za
Bedieningskoördineerder: vakant

Leraar: Frikkie Coetzee – fcoetzee@luxmundi.org.za; S: 083 222 6017

GEBEDSBEDIENING

Ons bid vir die gemeente en gemeenskap sodat ons saam vir Koning Jesus kan volg en lig vir die wêreld kan wees. Ons bid met ‘n verwagting omdat ons glo dat die lewende God in antwoord op gebed kragtig werk deur sy Gees.

Word deel van ‘n aktiewe span voorbidders wat gebedsversoeke elektronies ontvang, by spesifieke geleenthede aan diens is en saamkom vir gebed.

Kontakpersoon:
Bedieningsleier: Hendrik Graham – grhl@mweb.co.za
Bedieningskoördineerder: vakant

Leraar: Frikkie Coetzee – fcoetzee@luxmundi.org.za; S: 083 222 6017

UITREIKE

Lux Mundi is ’n Missionale gemeente, want ons glo dat die Here alle gelowiges roep en stuur om sy Ligdraers in die wêreld te wees. Sodoende is elke lidmaat deel van God se liefdesbeweging na die wêreld. Die lig van Jesus Christus skyn deur ons op ’n groot verskeidenheid van maniere . . . naby en ver, oral en altyd! In ons harte “eggo” die woorde van Jesus voor sy Hemelvaart – “soos die Vader My gestuur het, stuur ek julle ook” (Joh 20:21). Die Uitreik bestuur en bevorder verskeie netwerke waarvan Lux Mundi deel is.

Tans fokus ons op:

  • Oekraïne (Michele Potgieter van Reni, Svet Mira Gemeente met Kleuterskoolprojek)
  • Ds Sipho Mokoena (Verskeie bedieningspunte in Ohrigstad-omgewing)
  • Pastoor Gerhard Erasmus (Geestelike leier en Gemeenskapswerker in Mosambiek).
  • Dag-uitreike en Korttermynuitreike word ook gereeld beplan en ondersteun. Noue samewerking vind plaas met Pharos Gemeenskapsentrum.

Die “Geloofsoffer”-projek bied geleentheid vir bydraes wat volledig buite die gemeente bestee word.

Kontakpersoon:
Dr Johan Taute Spanleier: Leraarspan jtaute@luxmundi.org.za 083 608 4111
Nelia Kotzé by Kerkkantoor erediens@luxmundi.org.za 012 998 8801

PHAROS

‘n Baken van lig, heling en hoop vir die plaaslike gemeenskap. Pharos bied armoede verligtingsprogramme asook beradingsdienste.

KONTAKPERSOON: 
Marlene Coetzee –  info@pharos.org.za 012-993 5906/8 of 083 455 6188 /

EREDIENSBEDIENING

Eredienste is die sentrum en lewensaar van Lux Mundi gemeente. Daarom strewe ons na “Eredienste met Hart” waar die geloofsfamilie die Here saam kan aanbid, loof en prys. Ons plaas ’n hoë premie op suiwer en relevante Woordbediening. Verder bevorder ons deelname van lidmate en besoekers, asook ’n warm, huislike saamwees van gelowiges waar verhoudings kan floreer. Hierdie bediening verseker dat alle elemente van die eredienste voldoende aandag kry om ’n geestelike ervaring van lidmate te verseker. Dit behels die Orkeste (Instrumentaliste en voorsangers), Tegniese span (Klank, “slide shows”, beligting), Voorbereiding van die liturgiese ruimte en lokale, asook Gebedsondersteuning. Verskeie medewerkers word benodig in hierdie verskeidenheid van bedieningsgeleenthede.

Kontakpersoon:
Dr Johan Taute (Spanleier: Leraarspan) jtaute@luxmundi.org.za 083 608 4111
Nelia Kotzé by Kerkkantoor erediens@luxmundi.org.za 012 998 8801

MANNEBEDIENING

Die Mannebediening bied geleentheid aan manne om te ontmoet in ’n veilige ruimte vir geestelike groei, saamwees, avontuur en verhoudingsbou. As iron sharpens iron, So one man sharpens [and influences] another [through discussion]. Proverbs 27:17 AMP

Die bediening vergader elke Vrydag om 05:30 vir ’n uur lank rondom die Woord en ’n koppie koffie met kondensmelk! Avontuurkampe en Manne Toerustingsgeleenthede word ook aangebied en gefasiliteer. Verder wil ons ’n bydrae lewer tot die gemeente se Familiebediening.

Kontakpersoon:
Willem Louw: willemlouw@gmail.com 083 321 8065

VROUEBEDIENING

Ons dames skakel in op Donderdae by ‘n Vrouegroep, waar hulle Bybelstudie doen en saam die lewe aanpak. Ronell Burger kom bied ook Pitkos aan by Lux Mundi. Elke geleentheid is baie spesiaal en lewensverrykend.

Kontakpersoon:
Nelia: erediens@luxmundi.org.za 012 998 8801

SENIORBEDIENING

Ons wil ‘n tuiste skep vir Seniors waar hulle op ‘n gemaklike manier hulle lewenservaringe kan kom deel en hulleself kan verryk. Ons gesels saam, lag saam en beplan saam. Ons deel ons talente, kennis en wysheid met mekaar, sodat ons mekaar op ‘n betekenisvolle wyse kan aanvul.

Kontakpersone:
Ds/Dr Jan Cloete –  jancloete26@telkomsa.net 063 400 0001
Paul Le Roux – plerouxp2@gmail.com 083 303 4927
Sandra van Staden – Sandravan.staden@yahoo.com 067 068 2482
Chris Van Staden – Chrisvanstaden@yahoo.com 079 525 9545
Awie Leonard – Awie.Leonard@gmail.com 082 789 2566

KINDERBEDIENING (Kleuters - Gr6)

Waar klein Dissipels groot lesse leer!

  • Kleuters (2 jaar – Gr R): Kom ontdek speel-speel God se liefde.
  • Gr 1-3: Stap saam met ons deur die Storie van die Bybel.
  • Gr 4-6: Kom leer, luister en gaan leef!

Kontakpersone:
Rayline Coetzee – kinders@luxmundi.org.za 082 924 6401
Claudie Louw –  jeug@luxmundi.org.za 012 998 8801

Jeugbediening (Gr7-Studente)

LigWeg (Gr 7-11) Sondae, 17:00

Crewgroepe is waar ons tieners bymekaar kom, verhouding bou en leer van God en Sy Woord. Daar is kampe, uitreike, worship en baie Hot Chocolate om na uit te sien. Kom join ons enlaat jou Lig helder brand!

Kontakpersone:
Koördineerder: Claudie Louw – jeug@luxmundi.org.za 012 998 8801
Leraar: Marco la Grange – mlagrange@luxmundi.org.za 078 824 6966

Community (Gr 12 – studente) Sondae, 19:00

Community skep ‘n spasie waar ons ouer jongmense bymekaar kom en gesels met ‘n goeie koppie koffie in die hand. Saam takel ons relevante onderwerpe en leer God so beter ken.

Kontakpersone:
Koördineerder: Claudie Louw – jeug@luxmundi.org.za 012 998 8801
Leraar: Marco la Grange – mlagrange@luxmundi.org.za 078 824 6966

img

Navrae

Kontak ons gerus met enige vrae.
685 Floris St, Garsfontein, Pretoria, 0042
Kerkkantoor Ma-Vr 08:00 - 13:00