Vroue-bediening

Pitkos

DIE PITKOS-PROGRAM – 2019
TEMA: DIE SKEPPER GETUIG!
( Ps. 19:2 )

Ons leer God ken in Sy: GESKREWE woord – die BYBEL, en in Sy GESKAPE woord –die  SKEPPING.

 NB. Ons SKEPPER getuig in Sy Skepping van :Sy ALMAG, Sy LIEFDE en TROUE SORG – elke dag.

  • I   Slaan jou oë op na die BERGE – Ps. 121:1 (24 JAN)
  • II  Luister as die VOëLS begin sing – Pred. 12:4 (21 FEB)
  • III Kyk hoe groei die VELDLELIES – Mat. 6:28 (25 APR)
  • IV  Let op die VYEBOOM – Mat. 24:32 (23 MEI)
  • V  Aanskou die werk van U vingers – die MAAN, die STERRE – Ps. 8:4 (25 JUL)
  • VI Vra vir die DIER om jou te leer – Job 12:3 (22 AUG)
  • VII Kom na die WATERS – Ps. 55:1 (24 OKT)