Inkombediening en gasvryheidspan

Inkombediening en gasvryheidspan

Die inkombediening maak erns met die roeping om ‘n vriendelike atmosfeer en hartlike gasvryheid by die oggenderedienste en asook ander gemeentebyeenkomste te skep. Hiermee wil ons mense wat vreemd voel die ervaring gee dat hulle kan kom net soos hulle is en hier by die Lux Mundi-familie ‘n geestelike tuiste kan vind. Ons doen moeite om mense te begelei tot aktiewe dissipels wat Jesus saam met ons volg en diensbaar is in die gemeenskap en gemeente.

Die inkombediening leef ons gasvryheidsroeping uit deur gasvryheidspanne wat mense verwelkom sommer alreeds in die parkeerarea, by die deure van ons gemeentesentrum, by ons nuwelidmaat-toonbank, en by ons heerlike tee/koffie-kuiergeleenthede na die eredienste. Mense word ook opgevolg en begelei om tuis te kom in die gemeente. Ons inspireer ook ander bedieninge om saam hierdie roeping uit te leef.

Ons nooi mense uit om aan te meld sodat ons hulle kan begelei om tuis te kom, of om deel van ons gasvryheidspanne te word wat hierdie opwindende roeping uitleef.