Ontmoet ons Leraars

Lux Mundi dominee Familie

Johan Taute

Leierleraar, Eredienste & Geloofsvorming

Sel: 083 608 4111

kontak

Rayline Coetzee

Kinderbediening

Sel: 082 924 6401
kontak

Frikkie Coetzee

Leraar: Groeigroep- & Inkom- & Gebedsbediening

Sel: 083 222 6017

kontak

Paul Lübbe

Senior lidmate

Sel: 082 776 0851
kontak

Sebastiaan van Dyk

Leraar: Uitreike, Gesinne, Jeug & Jongvolwassenes

Sel: 079 499 8790

kontak