Bedienings

Waar Geloof Lewe Word

Inkombediening en gasvryheidspan

Die inkombediening maak erns met die roeping om ‘n vriendelike atmosfeer en hartlike gasvryheid by die oggenderedienste en asook ander gemeentebyeenkomste te skep. Hiermee wil ons mense wat vreemd voel die ervaring gee dat hulle kan kom net soos hulle is en hier by die Lux Mundi-familie ‘n geestelike tuiste kan vind. Ons doen moeite om mense te begelei tot aktiewe dissipels wat Jesus saam met ons volg en diensbaar is in die gemeenskap en gemeente.

Die inkombediening leef ons gasvryheidsroeping uit deur gasvryheidspanne wat mense verwelkom sommer alreeds in die parkeerarea, by die deure van ons gemeentesentrum, by ons nuwelidmaat-toonbank, en by ons heerlike tee/koffie-kuiergeleenthede na die eredienste. Mense word ook opgevolg en begelei om tuis te kom in die gemeente. Ons inspireer ook ander bedieninge om saam hierdie roeping uit te leef.

Ons nooi mense uit om aan te meld sodat ons hulle kan begelei om tuis te kom, of om deel van ons gasvryheidspanne te word wat hierdie opwindende roeping uitleef.

Groeigroepbediening

Die groeigroepbediening het die heerlike voorreg om mense te help om te beleef wat dit beteken om deel van God se fantastiese familie te wees: om onvoorwaardelike aanvaarding, opregte liefde, kwaliteit-vriendskappe, en ondersteuning en versorging van medegelowiges te beleef! Dit gaan oor die Bybelse begrip “koinonia” of sommer “fellowship”: die belewing en uitleef van die gemeenskap van die gelowiges! Ons word as volgelinge van Jesus geroep om in dieper verhoudinge met Jesus, maar ook met ons medegelowiges te leef.

Die groeigroepbediening besin, beplan en begelei mense om tuis te kom in groepe en saam met medegelowiges op ‘n avontuurlike reis van groei te wees. Ons wil nuwe mense laat inkom, ons wil groei en verander om meer soos Jesus te wees, en ons wil daagliks ‘n verskil maak in die gemeenskap waar ons leef.

Kom skakel gerus in by een van ons groeigroepe of help ons om ander mense te laat tuiskom in ‘n groep.